વિઝન
સંસ્થાનું દર્શન એના મુદ્દ્રાલેખ ‘તેજસ્વિનાવધિમસ્તુ’ માં શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ છે.
કોલેજનાં હીરને પ્રગટાવીને માનવ વિધાનાં શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તરમાં સીમા ચિન્હ સ્થાપિત કરવું.
આદર્શ નાગરિક બનાવી સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું.
આધુનિક સમયનાં પડકારો ઝીલવા અને હરીફાઇને જીતવા માટે વિધાર્થીને સજ્જ કરવો.
  મિશન
માનવજાત સાથે તાદાત્મય સાધવા માટે વિધાર્થીને સક્ષમ કરવો.
વિધાર્થીઓને બુધ્ધિઆંક,આવેગિકઆંક અને સામાજિકઆંકનાં આદર્શ સંયોજનરુપ બનાવવા.
વિધાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ અને નૈતિક મુલ્યોને કેળવીને તેમની ક્ષમતાઓને વિકસાવવી.
વિધાર્થીઓમાં બૌધ્ધિક અને શારીરિક વિકાસ માટે શિસ્તબધ્ધ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણ પુરુ પાડવું.
  આચાર્યનોસંદેશ
શ્રીમતી જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ પરિવાર આપ સૌ નું હાર્દિક સ્વાગત કરતા ધન્યતાઅનુભવે છે. જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ 1956 થી અસ્તિત્વ આવી. શિસ્ત પાલન અહી ની આગવી વિશિષ્ટતા છે. ગુણવતાયુક્ત અને અસરકારક અધ્યાપન દ્વરા વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાકીય વિકાસ થાય એજ કોલેજ નો મુખ્ય હેતુ છે.
  NSS, NCC & SPORTS
NATIONAL SERVICE SCHEME
NATIONAL CADET CORPS
  ન્યૂઝ અને નોટીશ
>>  Informal Alumni meet... around 25 past students attended the meeting and discussed further plans and their contribution in the development of the institution...
 
>>  Loksahityano National Seminar
 
>>  Result of inter college competition. Astha maheta took triple success First-mono acting Second-patriot song Second-elocution competion
 
>>  A Group Discussion on " Teacher Students Relationship "was organized by the Department of English on 3rd September..where 28 students participated..
 
>>  An Antakshari competition was organized on 31st August..where 42 students participated...and four teams became winners...Team..E..B..G..H..
 
>>  A seminar was organized on Title: Shri Zahverchandra Meghani Loksahityama kehvato ane Rudiprayogo Date: 06-09-19 Participants: 145 Time:9:30-4:30
 
>>  Essay competition by Psychology Dept. was organized on 5/09/2019 at 10.30 am and 21 participants took part.
 
>>  Yoga and Meditation committee 2015-2016 activity-4
 
>>  Yoga and Meditation committee 2014-2015 activity -3
 
>>  Yoga & Meditation Committee 2014-2015 activity no. 2
 
>>  Yoga and Meditation committee 2014-2015 first activity
Formation of Yoga club activity was organized on 15/06/2015 time: 8.00 am. Number of Participants 46.
 
>>  Teacher's day celebration activity was organized on 5-09-2019 from 7:30 to 12:30.
 
>>  Sanskrit department organised lecture
A lecture was delivered by Shri Vinay bhai patrale Topic:’Shrimadbhagavd Gita for young ‘ Date:30-08-19 Time:9.30 To 11.30 No participants: 90
 
>>  Van-bhraman
 
>>  Celebration of national sports day regarding
Celebration of national sports day regarding "fit India"program.
 
>>  Day celebration committee Organized Chess competition
Chess competition on Date :- 29/08/2019 Time :- 9:30 to 1st prize :- Patel Kishan L. F.Y.B.A. - 78 2nd prize :- Patel Ajay R. S.Y.B.A. - 227
 
>>  Lecture on "Social Media and Mental Health". on 28-8-19
Lecture on "Social Media and Mental Health". on 28-8-19
 
>>  Lecture on universal values on 22 8 19 given by Prof. Sandhyaben Shelat attended by 125 students
Lecture on universal values on 22 8 19 given by Prof. Sandhyaben Shelat attended by 125 students
 
>>  Tree plantationat Girls Private Hostel on 23rd August 2019
 
>>  Tree plantation and cleaning of vanki river on 24 th August 2019 with rotary club and Nagarpalika Valsad
 
>>  Intercollege Varsha Geet competition by Cultural Committee
Solo Singing Competition 1st Astha Maheta Smt. J. P. Shroff Arts College,Valsad 2nd Jeynish M Surti M. T. B. Arts college, Surat 3rd Priti M Kanthariya M. T. B. Arts, Surat Group Competition 1st Smt. J. P. Shroff Arts College, Valsad 2nd M. T. B. Arts college, Surat 3rd Shah N. H. Commerce college, Valsad
 
>>  Study circle.
 
>>  Shlokgan competition
 
>>  Guest lecture on "Shtree and Tena kaydao"
 
>>  Department Activity
 
>>  Research committee
 
>>  Workshop on research Methodology
 
>>  Inter college competition - Saptdhara
 
>>  Monthly Activities on Goswami Tulsi Jayanti on 16th August at Atar Old Age Home
 
>>  Distrubting school bags at Rabada Primary School
 
>>  Inter collegiate Mehadee competition
 
>>  Day celebration
Day celebration committee and psychology Department celebrated world photography day on 19/08/2019.
 
>>  Importace of river in Indian culture and awareness regarding environment flim Reva was seen by 82 students and 5 professors on 20th July 2019
 
>>  A drwaing competition celebrating Independence Day with students of standard 3rd and 4th
 
>>  on 15 th August we had done Flag hosting at college
 
>>  on 14th august we had organizeda rally on swachta Abhiyan
 
>>  On 13 th August we had Planted 300 trees and cleaned Tithal
 
>>  On 11th August we had Planted 250 trees at Palli Hill..
 
>>  on 9 th August we went to MorarjiDesai Auditorium in the seminar "Mahila Swachta Jagruti" where the students were honoured by the team
 
>>  On 2nd August we had organized a seminor on "Donate your body parts after death".
 
>>  On red we had done Campus Cleaning
 
>>  on 1st August we had celebrated Opening Ceremony of Swachta Pakhvariya
 
>>  Excellent award in poetry recitation competition at J.B.Dharukawala Mahila Arts College, Surat.
 
>>  Guidance for Competitive Examination.
(1) તારીખ 20મી જુન, 2019 ના રોજ અનુસ્નાતક ભવનના રૂમ નંબર એફ-૨માં પ્રથમ સેમેસ્ટર બી.એ.ના વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પરત્વે અભિમુખ બને તે હેતુથી પ્રા. એસ. એલ. રોટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને જી.પી.એસ.સી. દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાઓની પદ્ધતિ અને તેની તૈયારી માટેના અભિગમ સંબંધી માર્ગદર્શન પુરું પાડવામાં આવ્યું. (૨) તારીખ ૧૨મી જુલાઇ, 2019 ના રોજ અનુસ્નાતક ભવનના રૂમ નંબર એફ-૨માં પ્રથમ વર્ષ બી.એ.ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ વર્ષથી જ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પરત્વે અભિમુખ બને તે હેતુસર પ્રા. એસ. એલ. રોટ દ્વારા યુ.પી.એસ.સી. પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું માર્ગદર્શન પુરું પાડવામાં આવ્યું.
 
>>  Study circle
 
>>  Gender equality 1
 
>>  Hiroshima Day Celebration
 
>>  ECO CLUB
 
>>  College Activity
 
>>  IQAC Committee meeting was held on 29/07/2019 at 10:30 in the Principal office.
 
>>  Yoga & Meditation committee
Yoga & Meditation committee organized event titles " Importance of Meditation in Life" on 31/07/2019.
 
>>  Monthly Activity, Hindi Dept.
 
>>  Women Health Care Committee. Topic:- "Nutrition and Life". Speaker:- Dr.Ankita Marjadi
 
>>  Gender equality
 
>>  Career Guidance committee & Department of Home science organized Chocolate making workshop on 24-07-2019 Home science lab... 21 students participated.
 
>>  Cultural committee Activity Varsha geet & Kavyapathan Date-25/7/2019
 
>>  Monthly Activities 22-7-19
 
>>  Finishing school
Component-3 Functional English start from 23rd july by Empenal trainer Priti mishra
 
>>  A motivational Lecturer of Mr. Rajeev Maniar On “ Seven steps to success” was organized by IQAC under Late K.R.Desai Vyakhyan Mala on 23th July 24, 2019.
 
>>  Cooperative training
22nd july to 27th july 2019 cooperative training for students of economic have been started in smt. J. P. Shroff arts college. Valsad.
 
>>  Photographs of Gurupurnima parv celebration by Days Celebration committee
 
>>  Visit to a peddyfield. to understand importance to labour & Production.
 
>>  Visit to Seed bed by Students of Department of Home Science
 
>>  Home Science Extension Activity report
 
>>  Department of Economics 11th July “ World Population day” Eloquence Competition Photo
 
>>  Elocution held by Eco club on subject-Effect of Environment on Live organism'' on 5th july 2019. 10 Participants has delivered his ideas at P. G. Bhavan, Tithal road, valsad.
 
>>  Psychology Department celebrated world's population day on 11/7/2019. The event of group discussion was organized by Dr Krupa A. Vyas
 
>>  Plantation at Tithal Beach Eco club & Forest Department
 
>>  Students Induction Programme Photo
Students Induction Programme
 
>>  World Yoga Day
World Yoga Day 2019
 
>>  Students Induction Programme
 
>>  World Yoga Practice
 
>>  Scholarship Notice Year 2018-19
 
>>  Annul Alumni Meeting
 
>>  The IQAC year-end meeting was held on 25/4/2019 at 10:30 a.m
 
>>  Notice for the IQAC Meeting
 
>>  B.A.Sem. 6 Internal Marks April 2019
 
>>  M.A.Sem 4 Internal Marks 2019
 
>>  B.A.Sem. 4 Internal April 2019
 
>>  B.A.Sem.2 Internal Marks April 2019
 
>>  Annual Alumni Association Meeting
 
>>  IQAC introduces six skill based vocational courses
 
>>  Parents Association -2018-19
Organized Parents Association on 24th March -2019 Principal Dr. G.M.Butani Welcome the parents and chief guest Dr.G.N.Patel Member of IQAC , gave Information regarding the role and importance of parents In the development of students” career The Chief guest Dr. Shirishbhai Kapadiya delivered a lecturer on the importance of teacher and education in the development of morally strong society All the parents actively participated, expressed their views and even gave suggestions for importance
 
>>  Career Guidance and Placement Cell arrange Campus Interview
Date:- 22-02-2019 For the Post of Teacher School:- Vedant School Valsad Mr. Shreekant Kanojia take Interview of 17 Students 6 Students were Selected and will start working from Next Year.
 
>>  Women’s Day Celebration
Dr.Bina Desai delivered a lecture on “ Working women and Health “ at Raymonds Industries Ltd, Pardi on 8th March, 2019 and performed a duty as a judge for the recipe competition organized by Raymonds Industries
 
>>  Celebration of 21st March at Smt J.P.shroff arts college International forest day:
Deliver a lecture on Importance of Forest by ACF Daxaben.
 
>>  22nd March Celebration of World water day
Demonstration of Bore Recharge Rain water harvesting
 
>>  Celebration of 20 March – world sparrow day
Distribution of Nest of sparrow to local to people in city
 
>>  46th Annual Prize Distribution on 19-3-19 , SMT.J.P.SHROFF ARTS COLLEGE,VALSAD
The Chief Guests presented were Chairman of SHREE NOOTAN KEVALI MANDAL,VALSAD CHANDRAKANT DESAI and DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER VALSAD, SHREE DEVANG DESAI (IAS).
 
>>  Karate Classes
 
>>  Faculty Development Programme ...
Dr. Binal Solanki "Best practices for the Teachers"
 
>>  Faculty Development Programme ..
Dr. Gurudatt Japee "Role of IPR in Creating Knowledge Society"
 
>>  Faculty Development Programme.
Dr. R.G.Kothari n delivering address on "Student Parenting"
 
>>  Faculty Development Programme
Mr. Fenil Jariwala "Teaching & learning through Softwares and Interactive Board"
 
>>  Second Session of Third day Faculty Development Programme
Dr. Apurva Desai talking on "ICT Enabled Teaching and Learning"
 
>>  Third day of Faculty Development Programme
Mr.Amit Mehta delivering address on "Need to churn out employable graduates"
 
>>  >> Second day of Faculty Development Programme Dr. Srinivas Rao delivering address on
 
>>  46mo Varshikotsav
College No Varshikotsav Ta. 19/03/2019 Na Divase Savare 9:00 kalake Sanskar kendra par Rakhvama Avel chhe
 
>>  B.A.Sem.1 November 2018 Result
 
>>  B.A.Sem.1 Student Spid Id & Password
 
>>  First day of Faculty Development Programme
Dr. J.J. Kattakayam delivering lecture on "Outcome Based Education"
 
>>  Miss Jinal Tandel student our college Volentary Candidate of N.S.S.
Miss Jinal Tandel student our college Volentary Candidate of N.S.S. took part in 26 January Independence day at Delhi
 
>>  A Seven Day Faculty Development Program is being organized by the IQAC of Smt. J.P.shroff Arts College, Valsad
A Seven Day Faculty Development Programme is being organized by the IQAC of Smt. J.P.shroff Arts College, Valsad From 13th March to 19th March,2019 Faculty interested can Contact the IQAC Team on 9898985051 or 9429346707.
 
>>  Women Health Care Committee organised full body check up of all First Year students during academic year 2018-2019.
 
>>  Women Empowerment Committee organised Candle making workshop on 12-2-2019 to 14-2-2019.
 
>>  The IQAC organized on " Industrial Visit" to MAA Foundation, Vapi
The IQAC organized on " Industrial Visit" to MAA Foundation, Vapi on 13th February, 2019. Three faculty escorted 106 students for this visit.
 
>>  Study Circle – Talk Date 06/02/2019, Time: 10.45 to 11.45 Topic: Capitalizing on Technology and agriculture productivity in India Topic delivered by: Rahul Bagul B.A. Sem. – VI Roll No. 43
 
>>  Alumni Association
 
>>  A Lecture was arranged on "Traffic Regulation and Importance of Cycling"
A Lecture was arranged on "Traffic Regulation and Importance of Cycling" in the presence of Dr.Bhairavi Joshi and ASI Rajendra Kapse.
 
>>  Department of Home Science Activities
 
>>  NSS Activites in January 2019
 
>>  Lecture Timetable 2018-2019
 
>>  Cultural Committee Activity
 
>>  Certificate Course in first aid,( Avashyak Jivan Kaushaly)
Certificate Course in first aid,( Avashyak Jivan Kaushaly) By Indian Red Cross Society at. Smt. J.P. Shroff Arts College: Valsad 30 Students are trained
 
>>  D Zone Cricket. Smt. J.P.Shroff Arts College Valsad VS Rofel College Vapi
 
>>  Sapta Dhara Committee
 
>>  Women’s Health Care Activity
 
>>  NNS Activities in January 2019
 
>>  Inter College Volley Boll Tournament Women
 
>>  On 3rd January, 2019, the college is going to make hat-tick of Guinness World Records The two attempts are "Largest Human Image of the Sun" And "Largest Human Image of a Capsule". All are Invited to witness the event.
 
>>  National Seminar
 
>>  Veer Narmad South Gujrat University Surat Hockey Selection Men & women
Veer Narmad South Gujrat University Surat Hockey Selection Men & women Organized By Smt. J. P. Shroff Arts College, Valsad Date:- 10/10/2018
 
>>  Guinness Word Record Certificate
 
>>  NAAC Conference Seminar
 
>>  Conference Registeration Form
 
>>  Guinness World Record
Guinness World Record
 
>>  Shri. K.R.Desai Vyakhyanmala Photo
 
>>  Guinness World Records Photo
 
>>  Certificate of Limca Book of Record
 
>>  NAAC
NAAC Peer Team Visit - 2 to 4 March 2015
 
 
  ફોટોગેલેરી
  વિડીઓગેલેરી
"Gender Sensitization Competition" - "LIMCA BOOK OF RECORDS" - 31st December, 2014