વિઝન
સંસ્થાનું દર્શન એના મુદ્દ્રાલેખ ‘તેજસ્વિનાવધિમસ્તુ’ માં શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ છે.
કોલેજનાં હીરને પ્રગટાવીને માનવ વિધાનાં શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તરમાં સીમા ચિન્હ સ્થાપિત કરવું.
આદર્શ નાગરિક બનાવી સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું.
આધુનિક સમયનાં પડકારો ઝીલવા અને હરીફાઇને જીતવા માટે વિધાર્થીને સજ્જ કરવો.
  મિશન
માનવજાત સાથે તાદાત્મય સાધવા માટે વિધાર્થીને સક્ષમ કરવો.
વિધાર્થીઓને બુધ્ધિઆંક,આવેગિકઆંક અને સામાજિકઆંકનાં આદર્શ સંયોજનરુપ બનાવવા.
વિધાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ અને નૈતિક મુલ્યોને કેળવીને તેમની ક્ષમતાઓને વિકસાવવી.
વિધાર્થીઓમાં બૌધ્ધિક અને શારીરિક વિકાસ માટે શિસ્તબધ્ધ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણ પુરુ પાડવું.
  આચાર્યનોસંદેશ
શ્રીમતી જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ પરિવાર આપ સૌ નું હાર્દિક સ્વાગત કરતા ધન્યતાઅનુભવે છે. જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ 1956 થી અસ્તિત્વ આવી. શિસ્ત પાલન અહી ની આગવી વિશિષ્ટતા છે. ગુણવતાયુક્ત અને અસરકારક અધ્યાપન દ્વરા વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાકીય વિકાસ થાય એજ કોલેજ નો મુખ્ય હેતુ છે.
  NSS, NCC & SPORTS
NATIONAL SERVICE SCHEME
NATIONAL CADET CORPS
  ન્યૂઝ અને નોટીશ
>>  Attempt of making four world records as a part of Diamond Jubilee Celebration
 
>>  November 2016 M. A. Sem.3 Internal Marks
 
>>  November 2016 M. A. Sem.1 Internal Marks
 
>>  November 2016 B. A. Sem.5 Internal Marks
 
>>  November 2016 B.A. Sem. 3 Internal Marks
 
>>  November 2016 B.A. Sem. 1 Internal Marks
 
>>  >> Special Them Based NEC for College Student 2016-17
Camp Date:- 1-9-2016 to 3-9-2016 Camp Theme:- Ecology Ecosystem Conservation & Management Comp Venue:Udhyan, Esteran side of indora nature Park, Sahpur- Basan road Gandhinagar, No.Of Student:-30
 
>>  Eco club Pariavaran Relly Photo
 
>>  National Seminar on " CAS-API Based PBAS" Photo
 
>>  Career Advancement Scheme Press Note
Academic Performance Indicator Based performance Based Appraisal System.
 
>>  NATIONAL SEMINAR ON 22/7/2016
 
>>  Certificate of Limca Book of Record
 
>>  University Grant Commission Minor Research Project.
Dr. Rashmi B. Desai
 
>>  F.Y.B.A. Pravesh Notice Year 2016-17
 
>>  College with Potential for Excellence
12mi Panchvarshi Yojana Mate CPE Skim Hethad Desh Ni 124 colleges mathi Gujarat ni 9 Paiki Arts Feculty ni Ek Matra Smt J.P.Shroff Arts Collge Ni Pasandgi thay
 
>>  Second Term Fee Notice Year -2016
 
>>  F,Y.B.A STUDENT NOTICE
Enrollment mate university gayeli Dhoran -12 ni Markshit Lai Java Babat
 
>>  prashisht kruti Prog Photo
 
>>  praves utsav 2015
 
>>  Vruksha Ropan Ane Safai Abhiyan N S S 2015
 
>>  stree sasktikaran program photo
 
>>  National Seminar On 10-8-2015
Prashisht Kruti Uper Viyakhyan, Contact us Prof. A.M.Patel 9712522773, Prof. U.Z.Patel 9016601536
 
>>  NAAC
NAAC Peer Team Visit - 2 to 4 March 2015
 
>>  ST Scholarship Deposited in Students Bank Account List
 
>>  Zaverchand Meghani Seminar Photo
 
>>  Veer Narmad South Gujarat University 42nd Youth Festival Photo
Garba 1st Prize,Folk Dance 1st Prize & Handy Craft 2nd Prize Vinay Tailor
 
>>  Nature Education Camp, PANAS 20&21 January 2015
 
>>  AQAR 2013-14
 
>>  Gender Sensitization Competition Photo
 
>>  Nature Education Camp 5 Jan To 7 Jan
 
>>  Gender Sensitization Competition on 31-12-2014
 
>>  Self Study Report November 2014
 
>> 
 
>>  Recipe Comp Photo
 
>>  National conference photo
 
>>  NEC Camp at GEER Foundation 18 to 20 Sept. Photo
 
>>  Snake & Ladders Photo
 
>>  Parenting for Peace Photo
 
>>  AQAR 2009-10
 
>>  AQAR 2010-11
 
>>  AQAR 2012-13
 
>>  AQAR 2011-12
 
 
  ફોટોગેલેરી
  વિડીઓગેલેરી
"Gender Sensitization Competition" - "LIMCA BOOK OF RECORDS" - 31st December, 2014