વિઝન
સંસ્થાનું દર્શન એના મુદ્દ્રાલેખ ‘તેજસ્વિનાવધિમસ્તુ’ માં શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ છે.
કોલેજનાં હીરને પ્રગટાવીને માનવ વિધાનાં શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તરમાં સીમા ચિન્હ સ્થાપિત કરવું.
આદર્શ નાગરિક બનાવી સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું.
આધુનિક સમયનાં પડકારો ઝીલવા અને હરીફાઇને જીતવા માટે વિધાર્થીને સજ્જ કરવો.
  મિશન
માનવજાત સાથે તાદાત્મય સાધવા માટે વિધાર્થીને સક્ષમ કરવો.
વિધાર્થીઓને બુધ્ધિઆંક,આવેગિકઆંક અને સામાજિકઆંકનાં આદર્શ સંયોજનરુપ બનાવવા.
વિધાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ અને નૈતિક મુલ્યોને કેળવીને તેમની ક્ષમતાઓને વિકસાવવી.
વિધાર્થીઓમાં બૌધ્ધિક અને શારીરિક વિકાસ માટે શિસ્તબધ્ધ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણ પુરુ પાડવું.
  આચાર્યનોસંદેશ
શ્રીમતી જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ પરિવાર આપ સૌ નું હાર્દિક સ્વાગત કરતા ધન્યતાઅનુભવે છે. જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ 1956 થી અસ્તિત્વ આવી. શિસ્ત પાલન અહી ની આગવી વિશિષ્ટતા છે. ગુણવતાયુક્ત અને અસરકારક અધ્યાપન દ્વરા વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાકીય વિકાસ થાય એજ કોલેજ નો મુખ્ય હેતુ છે.
  NSS, NCC & SPORTS
NATIONAL SERVICE SCHEME
NATIONAL CADET CORPS
  ન્યૂઝ અને નોટીશ

>>  On 3rd January, 2019, the college is going to make hat-tick of Guinness World Records The two attempts are "Largest Human Image of the Sun" And "Largest Human Image of a Capsule". All are Invited to witness the event.

>>  B.A. SEM. 3 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018

>>  B.A. SEM. 5 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018

>>  M.A. SEM. 3 INTERNAL MARKS NOVEMBER 2018

>>  National Seminar

>>  Internal Exam Seat Nos. Oct - 2018

>>  Veer Narmad South Gujrat University Surat Hockey Selection Men & women Organized By Smt. J. P. Shroff Arts College, Valsad Date:- 10/10/2018

>>  Home Science Department Dvara Fangavel Kathod ane Aatha vali Vangi Spardha

>>  College Exame Time Table B.A. Sem. 1, 3, 5

>>  College Exame Time Table M.A. Sem. 1, 3

>>  NATIONAL SEMINAR ON "Understanding Different Approach Towards Achieving Wellbeing of Society" Date :-06/10/2018

>>  One Day Workshop
Organized by The Department of Home Science.

Date : 20-07-2018
Venue : Seminar Hall
Smt. J.P.Shroff Arts college,Valsad.
Title of the workshop :- "The Preparation of Teacher's Mannual, Study material and Test Bank"
Nos. of Participants : 12

>>  AQAR 2017-18

>>  Guinness Word Record Certificate

>>  Smt. J.P. Shroff Arts College Na Hindi Department ane Hindi Vicharmanch Dvara Hindi Dohagan F.M. 102.3 Radio Daman Parthi 30th April 2018 Na roj 5.30 (p.m) Kalake Raju Thase.

>>  B.A. SEM.2 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  B.A. SEM.4 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  B.A. SEM 6 INTERNAL MARKS, APRIL 2018

>>  M.A. SEM 2 INTERNAL MARKS, APRIL 2018

>>  M.A. SEM 4 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  College Exam & University Prectical Time-Table March-2018

>>  NAAC Conference Seminar

>>  Guinness World Record 3rd January 2018

>>  NAAC Sponsored National Conference On 20, 21 December 2017

>>  Conference Registeration Form

>>  B.A.Sem. 1 Internalmarks November 2017

>>  B.A.Sem. 3 Internal Marks November 2017

>>  B.A.Sem. 5 Internal Marks November 2017

>>  M.A.Sem. 1 Internal Marks November 2017

>>  M.A.Sem. 3 Internal Marks November 2017

>>  An English Litreature Quiz
An English Literature Quiz was organized by the Department of English on 22nd Sept.,2018. Total of 42 participants took part in 7 different Teams. Team Kalidas won the 1st prize Team Deshpande won the 2nd prize Team Roy won the 3rd prize
 
>>  Test11
Test
 
>>  IQAR -2015-16
 
>>  SANSKRIT DEPARTMENT
Sanskrit Vibhag Dwara Vividh Program Ni Jakhi
 
>>  Shri. K.R.Desai Vyakhyanmala Photo
 
>>  Guinness World Records Photo
 
>>  Certificate of Limca Book of Record
 
>>  NAAC
NAAC Peer Team Visit - 2 to 4 March 2015
 
>>  Veer Narmad South Gujarat University 42nd Youth Festival Photo
Garba 1st Prize,Folk Dance 1st Prize & Handy Craft 2nd Prize Vinay Tailor
 
>>  AQAR 2013-14
 
>>  National conference photo
 
>>  Snake & Ladders Photo
 
>>  Parenting for Peace Photo
 
>>  AQAR 2009-10
 
>>  AQAR 2010-11
 
>>  AQAR 2012-13
 
>>  AQAR 2011-12
 
 
  ફોટોગેલેરી
  વિડીઓગેલેરી
"Gender Sensitization Competition" - "LIMCA BOOK OF RECORDS" - 31st December, 2014