વિઝન
સંસ્થાનું દર્શન એના મુદ્દ્રાલેખ ‘તેજસ્વિનાવધિમસ્તુ’ માં શ્રેષ્ઠ અભિવ્યક્તિ છે.
કોલેજનાં હીરને પ્રગટાવીને માનવ વિધાનાં શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તરમાં સીમા ચિન્હ સ્થાપિત કરવું.
આદર્શ નાગરિક બનાવી સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું.
આધુનિક સમયનાં પડકારો ઝીલવા અને હરીફાઇને જીતવા માટે વિધાર્થીને સજ્જ કરવો.
  મિશન
માનવજાત સાથે તાદાત્મય સાધવા માટે વિધાર્થીને સક્ષમ કરવો.
વિધાર્થીઓને બુધ્ધિઆંક,આવેગિકઆંક અને સામાજિકઆંકનાં આદર્શ સંયોજનરુપ બનાવવા.
વિધાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ અને નૈતિક મુલ્યોને કેળવીને તેમની ક્ષમતાઓને વિકસાવવી.
વિધાર્થીઓમાં બૌધ્ધિક અને શારીરિક વિકાસ માટે શિસ્તબધ્ધ અને તંદુરસ્ત વાતાવરણ પુરુ પાડવું.
  આચાર્યનોસંદેશ
શ્રીમતી જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ પરિવાર આપ સૌ નું હાર્દિક સ્વાગત કરતા ધન્યતાઅનુભવે છે. જે પી શ્રોફ્ આર્ટસ કોલેજ 1956 થી અસ્તિત્વ આવી. શિસ્ત પાલન અહી ની આગવી વિશિષ્ટતા છે. ગુણવતાયુક્ત અને અસરકારક અધ્યાપન દ્વરા વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાકીય વિકાસ થાય એજ કોલેજ નો મુખ્ય હેતુ છે.
  NSS, NCC & SPORTS
NATIONAL SERVICE SCHEME
NATIONAL CADET CORPS
  ન્યૂઝ અને નોટીશ

>>  AQAR 2016-17

>>  Guinness Word Record Certificate

>>  Smt. J.P. Shroff Arts College Na Hindi Department ane Hindi Vicharmanch Dvara Hindi Dohagan F.M. 102.3 Radio Daman Parthi 30th April 2018 Na roj 5.30 (p.m) Kalake Raju Thase.

>>  B.A. SEM.2 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  B.A. SEM.4 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  B.A. SEM 6 INTERNAL MARKS, APRIL 2018

>>  M.A. SEM 2 INTERNAL MARKS, APRIL 2018

>>  M.A. SEM 4 INTERNAL MARKS APRIL 2018

>>  College Exam & University Prectical Time-Table March-2018

>>  NAAC Conference Seminar

>>  Guinness World Record 3rd January 2018

>>  NAAC Sponsored National Conference On 20, 21 December 2017

>>  Conference Registeration Form

>>  B.A.Sem. 1 Internalmarks November 2017

>>  B.A.Sem. 3 Internal Marks November 2017

>>  B.A.Sem. 5 Internal Marks November 2017

>>  M.A.Sem. 1 Internal Marks November 2017

>>  M.A.Sem. 3 Internal Marks November 2017

>>  B.A.Sem. 2 Internal Marks April 2018
 
>>  IQAR -2015-16
 
>>  SANSKRIT DEPARTMENT
Sanskrit Vibhag Dwara Vividh Program Ni Jakhi
 
>>  21st June yoga Day photo
 
>>  M.A.Sem. 3 Admission Notice
 
>>  Gujarat Sarkar Dvara Karkirdi Ghadatar Seminar
 
>>  B.A. Sem.3 ane 5 Pravesh Notice
 
>>  FYBA Pravesh Notice 2017-18
 
>>  B.A.Sem. 3 Ane 5 Pravesh Ange ni Notice 2017-18
 
>>  ST- Scholarships Year- 2016-17
 
>>  Shri. K.R.Desai Vyakhyanmala Photo
 
>>  Guinness World Records Photo
 
>>  Eco club Pariavaran Relly Photo
 
>>  National Seminar on " CAS-API Based PBAS" Photo
 
>>  Certificate of Limca Book of Record
 
>>  University Grant Commission Minor Research Project.
Dr. Rashmi B. Desai
 
>>  College with Potential for Excellence
12mi Panchvarshi Yojana Mate CPE Skim Hethad Desh Ni 124 colleges mathi Gujarat ni 9 Paiki Arts Feculty ni Ek Matra Smt J.P.Shroff Arts Collge Ni Pasandgi thay
 
>>  prashisht kruti Prog Photo
 
>>  stree sasktikaran program photo
 
>>  NAAC
NAAC Peer Team Visit - 2 to 4 March 2015
 
>>  ST Scholarship Deposited in Students Bank Account List
 
>>  Zaverchand Meghani Seminar Photo
 
>>  Veer Narmad South Gujarat University 42nd Youth Festival Photo
Garba 1st Prize,Folk Dance 1st Prize & Handy Craft 2nd Prize Vinay Tailor
 
>>  Nature Education Camp, PANAS 20&21 January 2015
 
>>  AQAR 2013-14
 
>>  Gender Sensitization Competition Photo
 
>>  Nature Education Camp 5 Jan To 7 Jan
 
>>  Self Study Report November 2014
 
>> 
 
>>  Recipe Comp Photo
 
>>  National conference photo
 
>>  NEC Camp at GEER Foundation 18 to 20 Sept. Photo
 
>>  Snake & Ladders Photo
 
>>  Parenting for Peace Photo
 
>>  AQAR 2009-10
 
>>  AQAR 2010-11
 
>>  AQAR 2012-13
 
>>  AQAR 2011-12
 
 
  ફોટોગેલેરી
  વિડીઓગેલેરી
"Gender Sensitization Competition" - "LIMCA BOOK OF RECORDS" - 31st December, 2014